Atest PZH – Państwowego Zakładu Higieny

Prezentujemy poniżej cztery atesty PZH, które otrzymaliśmy na nasze meble.

Atesty obowiązują od 07.2023 przez 3 lata.

Atestem objęliśmy wszystkie nasze główne produkty. Pozostałe produkty są wykonane dokładnie z tych samych materiałów i podzespołów co te atestowane, ale jest ich tak duża grupa, że zdecydowaliśmy się na certyfikowanie najważniejszych.

Atesty są przygotowane w wersji polskiej i angielskiej i można je pobrać tutaj

https://www.polgast.com.pl/wp-content/uploads/2023/08/Atest-PZH.pdf